NAPRAWA URZĄDZEŃ
GASTRONOMICZNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOMPENSACJA MOCY
BIERNEJ

CZĘŚCI ZAMIENNE - SKLEP

Nie pozwól się zaskoczyć!

Skontaktuj się z nami!

tel. 661-777-000

e-mail: serwis@syntra.pl

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Rachunek za energię elektryczną to wydatek, z którym liczyć się musi każdy właściciel lokalu gastronomicznego. Dzięki firmie Syntra opłaty za prąd mogą obniżyć się nawet o kilka tysięcy złotych! Umożliwia to proste rozwiązanie jakim jest kompensacja mocy biernej.

Dlaczego płacisz tak dużo?
 

W umowach sprzedaży energii elektrycznej powyżej 40 kW (np. średniej wielkości zakład produkcyjny, pawilon handlowy, biurowiec, pływalnia, itp.) dostawca wymaga od odbiorców określonego współczynnika mocy tg ɸ (fi) (najczęściej <= 0,4). Przekroczenie tej wartości może nastąpić, jeżeli w dużej mierze odbiornikami energii elektrycznej są urządzenia wyposażone w silniki elektryczne lub inne aparaty o indukcyjnym charakterze odbioru. Dostawca energii w takim przypadku ma prawo do pobrania opłaty za energię bierną, która może osiągnąć kwotę od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Współczynnik tg ɸ można skorygować, stosując baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Urządzenia te odpowiednio dobrane nie wymagają obsługi i zapewniają długoletnią bezawaryjną pracę.
 
 

Usługa kompensacji mocy biernej przynosi następujące korzyści:

  • eliminuje opłaty za energię bierną oraz zmniejszenia o 2-5 % opłaty za energię czynną,
  • poprawia jakość energii elektrycznej,
  • powoduje wzrost jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych.
     

Nie zastosowanie systemu kompensacji mocy biernej powoduje gwałtowny wzrost opłat z tytułu nie dotrzymania zadanego przez Zakład Energetyczny tg ɸ (fi).
 

Dzięki zmniejszeniu opłat za energię elektryczną, nakłady poniesione na zakup układu do kompensacji mocy biernej zwracają się w okresie od 6 do 12 miesięcy.
 
 

Jak to działa?


Działanie baterii polega na dołączaniu i odłączaniu kondensatorów w celu uzyskania stanu skompensowania z dokładnością do nastaw regulatora. Włączenie baterii do systemu energetycznego w sposób uproszczony przedstawia poniższy rysunek.
 

Sposób pomiaru i proces sterowania baterią został omówiony w dokumentacji technicznej regulatora

 

 

 

Nasza firma proponuje Państwu bezpłatną pomoc w doborze urządzenia do kompensacji mocy biernej, oszacowanie kosztu zainstalowania układu i określenie terminu zwrotu poniesionych nakładów.
W przypadku pytań prosimy o kontakt i o przesłanie (e-mail lub pocztą) rachunku za energię elektryczną.

 

Zapraszamy do współpracy. Podstawowy obszar naszego działania: Skoczów, Ustroń, Cieszyn, Bielsko Biała i okolice, województwo śląskie, województw małopolskie, projekty w zakresie kompensaty mocy biernej możemy realizować na obszarze całego kraju.